top of page

Förstå din hunds beteendeanalys - begrepp att känna till

Uppdaterat: 1 okt. 2023

När man börjar fördjupa sig i hundens beteenden och inlärning kan det dyka upp ord som är nya för er. Nedan har vi förklarat några av de vanligaste termerna som ni kan stöta på under en beteendeutredning


 


 • Copingstrategi

Det här är ett samlingsnamn på olika beteenden, metoder och tekniker som hunden använder för att hantera stress, utmaningar och obehagliga situationer. Hundar kan utveckla olika copingstrategier beroende på deras personlighet, tidigare erfarenheter och hur de har blivit tränade men även uppväxten spelar sin roll. En copingstrategi kan både vara positiv och negativ för hunden. Det vill säga vissa copingstrategier som hunden har utformat kan hjälpa hunden ner i stress eller få hunden att uppleva mer kontroll över en situation, men är inte nyttig i längden. Ett exempel på en strategi kan vara när vi människor pillar på nagelbanden när vi blir stressade. Det kan hjälpa dig i stunden för att bli mer fokuserad och känna dig lugn, men i längden är det något som förstör dina nagelband och skapar då bara ytligare ett till problem. Beteendena nedan är exempel på olika strategier. Ett och samma beteende kan betyda olika från hund till hund. Det behöver inte nödvändigtvis vara en copingstrategi.

Undvikande: Hundar kan försöka undvika obehagliga situationer genom att gå bort, ignorera stimulansen eller dra sig undan.

Söka stöd: Hundar kan söka kontakt med sina ägare eller andra hundar för tröst och stöd när de känner sig obekväma.

Utforska: Vissa hundar kan hantera stress genom att börja nosa i marken och ”låtsas” hitta något superintressant för att undan komma ett obehag.

Beteendestereotyper: Hundar kan visa repetitiva beteendemönster, såsom att slicka tassar eller nagga någonstans på kroppen. Beteendestereotyper kan utveckla sig väldigt olika och kan vara svåra för oss människor att förstå varför hunden gör. Detta kan vara sådana beteenden som att hunden manisk jagar sin svans eller gör väldigt underliga beteenden som är helt tagna ur situationen. Ofta tycker vi det ser roligt ut, finns en mängd klipp på sociala medier.

Reaktiva beteenden: I vissa fall kan hundar reagera på stress genom att visa reaktiva beteenden så som att skälla eller göra utfall i kopplet för att avskräcka det som de uppfattar som hotande.

Tillflykt till säkerhet: Hundar kan söka sig till en plats där de känner sig trygga, som deras hundbädd eller en lugn vrå i hemmet. Copingstrategin är då flykt i situationen

. Distansering: En del hundar kan försöka distansera sig från det som utlöser stress genom att vända huvudet, undvika ögonkontakt, gå långsamt eller titta bort. För att vi ska kalla det för en copingstrategin ser vi att hunden har satt detta i ett undanvikande system. 


 • Förgiftade signaler

Vi kallar detta för förgiftade signaler men ni kan även stöta på dessa begrepp när ni läser om förgiftade signaler: • Poisoned cue • Poisoned food • Förgiftad mat • Negativ associationsinlärning Begrepp inom hundträning syftar på att hunden har skapat en obehaglig/negativ förväntan på en signal eller en vis typ av maten eller godis. Detta är vanligt om vi exempel lämnat hunden ensam hemma och vid varje lämnande har vi gett hunden ett ben. Hunden har börjat koppla benet till att den kommer bli ensam hemma. Hunden som vanligt vis älskar att tugga ben slutar att ta emot benet. Vi kallar då att benet blivit en förgiftad signal till att bli lämna ensam hemma. Detta kan hända om en signal som vanligtvis används för att be hunden att utföra ett visst beteende har följts av något obehagligt. Exempel vi klipper alltid hundens klor på trimbordet. När husse eller matte tar fram trimbordet springer hunden och gömmer sig. Om en signal har blivit förgiftad kan det kräva arbete att omprogrammera hundens associationer med kommandot genom positiv förstärkning och gradvis återuppbyggnad av hundens förtroende för kommandot alternativ byta ut det förgiftade kommandot helt och hållet och börja träna med tydliga förkomandon. Läs mer om hur ni jobbar med förkomandon för att inte få dem att bli förgiftade signaler.


 


 • Stereotypt beteende

Ett stereotypt beteende referera till upprepade och ofta meningslösa handlingar eller rörelser som hundar kan utveckla när de känner sig stressade, understimulerade, lever med fysiskt smärta eller ångest. Det kan inkludera exempel som tassande runt i cirklar, intensivt slickande på en specifik plats eller repetitivt skällande utan uppenbar anledning. Det är viktigt att identifiera orsakerna till dessa beteenden och ge hunden lämplig hjälp om det så är stimulans eller omvårdnad. Hundar kan uppvisa stereotypt beteende av olika anledningar, och det kan vara ett tecken på att deras fysiska, mentala eller emotionella behov inte tillgodoses på rätt sätt.

Stress och ångest: Hundar som känner sig stressade, rädda eller ångestfyllda kan utveckla stereotypt beteende som ett sätt att uppleva mer kontroll.

Självskadebeteenden: Hundar kan precis som vi människor ta till destruktiva självskadebeteenden, dessa beteenden triggar i sin tur olika reaktioner i kroppen. Till exempel kan adrenalin öka hundens tolerans för smärta under en kort tid. Vanliga beteenden som hunden kan uppvisa är att det naggar/ bitter/gnager på sin kropp.

Understimulering: Hundar behöver intellektuell och fysisk stimulans för att vara nöjda. Om de inte får tillräcklig motion, lek och mental stimulans kan de börja uppvisa stereotypt beteende.

Brist på social interaktion: Hundar är sociala djur som behöver tid med människor och andra hundar. Isolering och brist på social interaktion kan leda till utveckling av stereotypt beteende.


 


 • Trigger

En trigger är en specifik stimulans, händelse, ljud eller situation som framkallar en stark reaktion i hunden. Denna reaktion kan vara negativ, såsom rädsla, ångest eller aggression, eller positiv, såsom glädje eller förväntan. Triggers är något som utlöser en stark känslomässig eller beteendemässig respons hos hunden. Exempel på triggers kan vara:

 • Ljud: Höga ljud som åska, fyrverkerier eller sirener kan vara triggers för rädsla eller ångest hos många hundar.

 • Människor: Många hundar reagerar mer på män än kvinnor, detta tror man beror på att de ofta är längre/större och har en mörkare röst. Människor som bär hattar, solglasögon eller andra ovanliga attribut

 • Andra Djur: Mötande av andra hundar, katter eller vilda djur kan utlösa hundens jaktinstinkter, frustration, lekfullhet eller rädda m.m

 • Specifika Platser: En plats där en hund tidigare har upplevt smärta eller obehag

 • Förändringar: Förändringar i rutiner, miljö eller föremål i hemmet kan vara triggers som skapar osäkerhet eller oro.

 • Doft: Det kan vara en specifik doft hunden har känt i samband med en stark reaktion exempel hunden har varit med om en bilkrock och blir orolig när den känner lukten av avgaser.


 


 • Överslagshandling


Syftet med detta beteende är att skydda hundens nervsystem genom att undvika överbelastning. När hunden står inför en situation där den känner sig osäker eller konfunderad, kan den hamna i en konflikt mellan olika beteenden, som att skälla eller springa iväg. För att hantera denna konflikt utvecklar hunden ibland ett tredje beteende som fungerar som ett avlastningsventil, vilket ger hunden tid att besluta sig och minska den inre stressen. 

 • Resursförsvar


Resursvakt eller resursförsvar är ett beteende där en hunden skyddar något som tillhör den, vilket är en naturlig rättighet. Det här beteendet har sina rötter i hundens överlevnadsinstinkter, där det är viktigt att försvara de resurser som behövs för att överleva. Man kan betrakta detta beteende som en evolutionär egenskap som har följt hundar genom generationer. Det som särskiljer resursförsvar från revirvakt är att det fokuserar på en specifik sak eller resurs, såsom mat, leksaker eller andra ägodelar som hunden värderar högt. Det kan även hända att våra sällskapshundar utvecklar resursförsvar över saker som inte är direkt kopplade till överlevnad. Det kan inkludera att hunden vaktar saker som strumpor, väskor eller pinnar. 

 • Reaktiv


En reaktiv hund är en hund som på olika sätt visar en överdriven reaktion. Kan vara en reaktion såsom glädje, rädsla eller aggression. De kan inkludera överdriven entusiasm att träffa andra hundar eller människor, rädsla inför okända eller hotande situationer eller en defensiv reaktion som aggression för att skydda sig själv eller sin ägare. 

 • Klassisk betingning

Klassisk betingning representerar en form av associationsinlärning där hunden lär sig att koppla samman en specifik retning med en förväntad händelse eller en emotionell reaktion. Detta kan vara relaterat till ett ljud, en doft, en synintryck eller en känslomässig retning. Viktigt att notera är att klassisk betingning inte direkt handlar om hundens beteende, utan snarare om hur hunden kopplar samman stimuli med sina förväntningar och känslor.


 


 • Motbetingning


Är att förändra en förväntan som redan skapats. Det måste alltså finnas en klassisk betingning till grund. För att kunna jobba med en motbetingning måste hunden ha skapat en förväntat till det som ska motbetingas, såsom en förväntan på ex ringklockan till dörren att någon kommer på besök. 


Är ni i behov av en beteendeutredning?


Låt oss tillsammans hjälpa er skapa en positiv förändring i er vardag, både för er och er hund! Vårt mål är att bidra till en mer harmonisk och balanserad vardag för alla. Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor eller behöver stöd.

Allt gott, Miranda & Jennifer66 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page